SkotKoněOstatníDojení robotemFotogalerieDiskuzní fórumOdkazy


AKTUÁLNĚ:
Zootechnik - o autorovi webu

ICQ: 214-147-059 

info@zootechnik.cz 

 


Nepřetržitý přenos z
Přírodovědného centra
při ZŠ Bezručova
v Hradci Králové

 

 

 
Reklama:

 

Příští epizoda
Teorie velkého třesku

 
 

Automatizace dojení - dojení roboty

Zootechnik >> Dojení robotem >> Mobilní dojicí robot

 

Automatické dojení venku - Dojicí robot přímo na poli
 

TISKOVÁ ZPRÁVA firmy SAC (Dánsko)
20. srpen 2007

 

Až doposud byli dojicí roboti pouze uvnitř stáje.

S představením prvního mobilního dojicího robota na světě od firmy SAC (Dánsko) teď mohou být krávy podojené přímo na pastvě.
 

Mobilní dojicí robot byl vyvinut ve spolupráci mezi Aktieselskabet S. A. Christensen & Co., ekologičtími farmáři Nielsnem Skouem, Anni a Brianem Madsenovými a Fakultou zemědělských věd na universitě v Aarhusu.
 

Může dojit až 100 krav

Robot byl již v provozu po tři měsíce, ale jako prototyp ještě podstupuje další vývoj. Robot může dojit okolo 100 dojnic a stojí volně v pastvině.

„Mobilní dojicí robot poskytuje možnost nechat krávy volně na pastvě v letním období, včetně těch hospodářství která nemají dostatek pastvin v blízkosti kravína nebo kde je dlouhá cesta z pastviny k robotu v kravíně.“ říká vedoucí výzkumného oddělení Frank W. Oudshoorn, z oddělení zemědělské techniky na Fakultě zemědělských věd univerzity v Aarhuse, který staral se o projekt mít dojicího robota na pastvině. Představa byla zavede do praxe koordinátorem Nielsnem Dybdahlem z S. A. Christensen & Co., který stál za návrhem současného prototypu.
„Náš dojicí robot RDS Futureline je vestavěný v mobilním přívěsu ve kterém je cisterna na mléko a všechna nezbytná vybavení.“ upřesňuje Niels Dybdahl.
 

Ekologické hospodaření a zvířecí welfare

Pro ekologického farmáře Briana Madseneva je dojení robotem přímo na pastvině příležitostí k tomu, aby zlepšil zvířecí welfare.

„Moderní spotřebitel chce kvalitní výrobky, které jsou vyprodukované se zřetelem na dobrý welfare zvířat. Abych mohl splňovat tyto požadavky, chci svá zvířata pást, jak jen to bude možné.“ říká Brian Madsen, který investoval do projektu velké množství času i peněz.

Projekt je podporovaný dánským ministerstvem pro potraviny, zemědělství a rybářství.

Z originálu přeložil Ing. V. Šťastný
 

Video: Ukázka prototypu mobilního dojicího robota.

 


Pro zobrazení videa doporučujeme dodržet následující pokyny a rady:

  • pokud vás prohlížeč vyzve k instalaci ActiveX ovládacího prvku nebo kodeku,
    je třeba instalaci povolit

  • klepnutím pravým tlačítkem na obraz je možné vybrat režim celé obrazovky
    (Zoom/ Full screen)

  • před zobrazením videa se obraz ukládá do vyrovnávací paměti,
    toto může, zejména při pomalejším připojení, trvat déle