SkotKoněOstatníDojení robotemFotogalerieDiskuzní fórumOdkazy


AKTUÁLNĚ:
Zootechnik - o autorovi webu

ICQ: 214-147-059 

info@zootechnik.cz 

 


Nepřetržitý přenos z
Přírodovědného centra
při ZŠ Bezručova
v Hradci Králové

 

 

 
Reklama:

 

Příští epizoda
Teorie velkého třesku

 
 

Automatizace dojení - dojení roboty

Zootechnik >> Dojení robotem >> Hlavní zásady krmení dojnic dojených roboty v systému volného pohybu zvířat

 

Hlavní zásady krmení dojnic dojených roboty
v systému volného pohybu zvířat
 

Nejprve je třeba zmínit nejdůležitější záležitost při dojení roboty:

= krávy musí být dostatečně motivovány, aby dobrovolně navštívily box dojicího robota několikrát denně.

Toho docílíme pouze a jedině tím, že kráva při každé správně načasované návštěvě dostane dávku granulovaného jádra, lépe ještě dochucenou o glycerol a pod.

Aby tohoto bylo dosaženo, musí být krmná dávka sestavena tak, aby energie obsažená v jádru na robotech byla vždy minimálně o 10% vyšší než energie obsažená v objemu na krmném stole. Tato skutečnost nutí krávy hledat energetický deficit jinde - tedy v robotu.

Krmnou dávku tedy musí zootechnik vždy přizpůsobit celé skupině dojnic dojených na robotech. Účinná minimální dávka jádra na robotu jsou 2 kg, maximální pak 8 kg za den. U vyšší dávky hrozí, že dojnice nestihne celou dávku spotřebovat během návštěvy a zbytek pak zůstává ve žlabu a je k dispozici "na víc" pro následující dojnici, která přijde do robota. Pokud platí, že 8 kg jádra dodá energii pro produkci 16 litrů mléka, je snadné vytvořit modelovou situaci pro krmnou dávku:

= průměrná denní produkce skupiny je 30 l mléka

= jádro na robotu zajistí energii pro produkci 16 l mléka

== výsledná krmná dávka může být: objem (siláž, senáž, seno, šrot...) celkově pro produkci 23 l mléka

Software dojicích robotů pak automaticky vypočítá příděl jádra pro každou dojnici podle její aktuální produkce. Stejně tak denní dávku dělí podle počtu návštěv a zajišťuje tak, že každá dojnice má v rámci 24 hodin přesně tolik jádra, kolik skutečně potřebuje na tvorbu mléka. Pokud dojnice z nějakého důvodu nestihne svůj denní příděl vyčerpat, je tento zbytek rozpočítán do dávky na příští den.

Pokud tedy kráva ze zmíněné skupiny dojí denně 35 l mléka a navštěvuje robota 3x denně, dostane při každé návštěvě 2 kg jádra. (35 - 23 = 12, 12 / 2 = 6, 6 / 3 = 2)

Při dodržení tohoto principu není problém s počtem návštěv v robotu. Ukazatelem správného nastavení je tzv. počet odmítnutí = kdy kráva vejde do robota dřív, než je její čas k podojení a robot jí tedy ihned vypustí.

Ideálně se tato hodnota pohybuje okolo 1,5 - tedy na každé dvě podojení jedno odmítnutí. Pokud je tomu tak, krávy se snaží chodit do robota a celý systém automatického dojení funguje.