SkotKoněOstatníDojení robotemFotogalerieDiskuzní fórumOdkazy


AKTUÁLNĚ:
Zootechnik - o autorovi webu

ICQ: 214-147-059 

info@zootechnik.cz 

 


Nepřetržitý přenos z
Přírodovědného centra
při ZŠ Bezručova
v Hradci Králové

 

 

 
Reklama:

 

Příští epizoda
Teorie velkého třesku

 
 

Automatizace dojení - dojení roboty

Zootechnik >> Dojení robotem >> Jak dojicí robot pracuje

 

Jak dojicí robot pracuje

 

Dojicí robot LELY ASTRONAUT© A3

Dojící robot je instalován ve stáji nebo přilehle ke stáji a to takovým způsobem, že podlaha robotu je téměř ve stejné výšce jako podlaha stáje. To umožňuje kravám bezpečný a snadný přístup do dojícího robotu a z robotu ven.

Elektronická známka na každém zvířeti dovoluje systému každou krávu identifikovat pomocí jednoznačného čísla nebo jména a řídící systém vede o každé krávě konkrétní záznamy. Dojící systém tyto záznamy používá k řízení dojení a krmení krávy, která vstoupí do robotu.

Dojící robot je napojen do mléčnice a do kanceláře s PC pomocí kabelového žlabu, který obsahuje mléčné potrubí a elektrické a datové kabely. Externí vzduchový kompresor dodává stlačený vzduch k provozu pneumatických systémů robotu.

 

Box

Box je místo v dojícím robotu, ve kterém kráva stojí v průběhu dojení. Podlahu tvoří váha, která kromě přesné hmotnosti dojnice také určuje její polohu v robotu, resp. těžiště, což je důležité při navádění ramene. Pokud je robot připraven k dojení, je otevřena vstupní branka a nic nebrání vstupu dojnice do boxu. Je-li detekována přítomnost krávy, branka se zavře a systém "přečte" identifikační číslo responderu, který má kráva na obojku a podle informací ze své databáze rozhodne, má-li být kráva podojena. Pokud je příliš brzy (interval mezi dojením je pod minimální hranicí) otevře se výstupní branka a kráva odchází z robota.
Pokud je správný čas, robot začne dávkovat přidělené množství jádra a spustí přípravu k podojení krávy.

VELKÝ OBRÁZEK V NOVÉM OKNĚ
Robot před spuštěním

X-Link

Robot v provozu

Pro jednoduchou obsluhu robota je součástí boxu dotyková obrazovka X-Link umožňující obsluze provádět veškerá nastavení přímo na robotu.
 

Robotické rameno

Robotické rameno je hlavní mechanickou částí robota. Pneumatické písty a speciální zavěšení k boxu zajišťují přesný a rychlý 3D pohyb ramene. Jeho hlavními součástmi jsou pulsátory 4Effect©, laserový zaměřovač sTDS, systém spojení pomocí naklápěcích číšek a jiné. Ramenem prochází také mléčné a vzduchové hadice.

Jako první fáze dojení jsou protiběžnými rotačními kartáčky očištěny struky a částečně i spodní část vemene. Samotné čištění je dostatečnou stimulací pro spuštění tvorby oxytocinu (kartáče mají spirálovitě dva stupně tvrdosti štětin, zároveň s očištěním struk masírují). Délka i počet očištění je nastavitelné individuálně pro každou krávu i jednotlivý struk. Pokud má kráva například jeden struk zraněný, může se dočasně jeho čištění omezit. Pokud je pomocí vestavěných mikrofonů zjištěno přisávání vzduchu( např. při skopnutí číšky krávou) je okamžitě v příslušné číšce zastaven podtlak a číška je znovu nasazena. Nehrozí tak přisávání okolních nečistot.  

VELKÝ OBRÁZEK V NOVÉM OKNĚ
Čištění struků

Detail kartáčků

Systém spojení

Po očištění je aktivován sTDS (static Teat Detection Sensor), který pomocí laseru zaměří struky a porovná jejich souřadnice s údaji za posledních 8 dojení. Pokud souhlasí, číšky se vzpřímí do polohy pro nasazení a rameno je svým pohybem jednotlivě nasadí na každý struk. Těsně před spojením se otevře přívod podtlaku a struk je tak bezpečně a šetrně "nasán" do číšky. Během 15 - 20 sekund kráva spouští mléko a kontrolní systém detekuje průtok mléka do sběrné nádoby. Pokud z nějakého důvodu mléko neteče (špatné nasazení, kráva skopne číšku, atd.), robot číšku znovu nasadí.


Detail komponentů ramene

Detail sTDS

Nasazování

Pro každou čtvrť vemene je jeden pulsátor, každá čtvrť je dojena samostatně, nezávisle na ostatních. Pulsátor 4Effect© umí reagovat na okamžitý průtok mléka změnou pulzační frekvence, umožňuje tak rychlejší vydojení. Po dokonalém vydojení jednotlivé čtvrtě je číška sundána, čímž se zabraňuje zbytečnému předojování, a každý stuk je desinfikován emulzí z trysky.


Schéma dojicího systému

Pulsátory 4Effect

Schéma ramene s pulsátory

Měření a kontrola kvality mléka

Pro zajištění maximální kvality mléka jsou první odstřiky mléka svedeny do malých sběrných kanálků a jsou odděleny od dalšího mléka. Po ukončení dojení je toto "první" mléko vyfouknuto do odpadního systému. Po celou dobu dojení protéká mléko skrze MQC (Milk Quality Control), kde je měřena jeho konduktivita (měrná vodivost), průtok a barevné spektrum. Systém tak bezpečně zjistí i minimální změny v kvalitě a upozorní na ně obsluhu. V případě závažného problému (krev, kolostrum, těžký zánět) je mléko automaticky separováno do sběrných nádob. Do mléčného tanku tak přichází pouze naprosto čisté a zdravé mléko.


MQC na robotu

Průřez MQC

Nádoby na separované mléko

Čistící systém

Pro dodržení přísných hygienických zásad je používán centrální řídící systém čištění CRS+, který automaticky řídí a synchronizuje proplachy všech robotů, včetně celého mléčného potrubí. Do systému je také integrován proces čištění mléčného tanku.

Robot sám provádí po každém podojení krávy propláchnutí číšek a sběrných kanálků pro první odstřik mléka. Pokud je podojena kráva, jejíž mléko je nestandardní nebo kontaminované např. antibiotiky, je mléko přečerpáno do připravených nádob a robot provede proplach všech částí, které přišly s mlékem do styku (číšky, mléčné hadice, sběrnou nádobu na mléko a mléčnou pumpu - až po trojcestné ventily).

Dvakrát až třikrát denně probíhá hlavní čištění celého systému robotů a mléčného potrubí až k mléčnému tanku vroucí vodou a desinfekčními prostředky.

 

Alarmní systém

Jelikož dobře fungující systém nevyžaduje stálou přítomnost ošetřovatele, byl vyvinut spolehlivý systém alarmů, které v nepřítomnosti obsluhy dokáží informovat o vzniklém problému, vyžadující okamžitou asistenci člověka, telefonním hovorem. Je-li za provozu detekována chyba nebo porucha, je o ní ošetřovatel okamžitě uvědoměn. Pokud se jedná o kritickou závadu, která by ohrozila bezpečnost nebo kvalitu dojení, systém robota zastaví a vyčká na zásah obsluhy.

 

Výstupní informace

Veškeré údaje a naměřené hodnoty jsou po každém dojení odeslány a uloženy do databáze a prostřednictvím programu (T4C) na PC jsou k dispozici ošetřovateli, zootechnikům. MQC kontrolní systém poskytuje komplexní a plnohodnotné informace o kvalitě mléka a tedy i o zdravotním stavu dojnice. V kombinaci s aktuální hmotností, nádojem, četností návštěv a dalších ukazatelů má zootechnik jasný přehled o zdravotní situaci ve stádě. Program zároveň přepočítává podle dojivosti a laktačních dnů dávku jádra, kterou má dojnice při návštěvě v robotu dostat.

Naprostá většina nastavení je možná v rámci stáda, skupiny i jednotlivých zvířat.