SkotKoněOstatníDojení robotemFotogalerieDiskuzní fórumOdkazy


AKTUÁLNĚ:
Zootechnik - o autorovi webu

ICQ: 214-147-059 

info@zootechnik.cz 

 


Nepřetržitý přenos z
Přírodovědného centra
při ZŠ Bezručova
v Hradci Králové

 

 

 
Reklama:

 

Příští epizoda
Teorie velkého třesku

 
 

Automatizace dojení - dojení roboty

Zootechnik >> Dojení robotem >> Hlavní přednosti systému dojení robotem

 

Hlavní přednosti systému dojení robotem

 

Automatizace procesu dojení

Automatizace znamená především odstranění lidského faktoru z procesu dojení. Krávy jsou velice citlivá zvířata na stres, a mnohé projevují neklid už jen z přítomnosti nevlídného ošetřovatele. Klasické systémy dojení nedávají dojnicím volnost a možnost volby.

Dojicí robot je pro krávy přístupný po celý den. V kombinaci s volným ustájením je tedy snadné krávy jednoduše motivovat, aby do robota vlezli dobrovolně několikrát denně. Robotické dojení vhodně stimuluje krávy pro produkci hormonu oxytocinu,  po celou dobu návštěvy v boxu jim přesně přiděluje granulované jádro a samotné dojení je na tolik šetrné, že ho krávy akceptují s úplnou samozřejmostí. Robot jim nezpůsobuje bolest, vrčí a syčí stále stejně, krávy si rychle zvyknou. Mnoho dojnic, které byly problémové při klasickém dojení, často vyloženě čekají, až odejde poslední člověk z dohledu, samy si v klidu dojdou do robota a bezchybně se podojí. Robot se stává součástí stáje a krávy mají i během dojení vizuální kontakt s ostatními.

Kvalita, rychlost a přesnost

Robotické dojení svou moderní technologií umožňuje dostatečné ošetření struků, rychlé zaměření a nasazení číšek, přizpůsobení pulsátorů podle aktuálního průtoku mléka jednotlivých čtvrtí, včasné ukončení dojení a následnou desinfekci struků. Po celou dobu systém kontroly kvality mléka (MQC) proměřuje barevné spektrum a měrnou vodivost mléka, MQC-C vypočítává již během dojení počet somatických buněk pro každou jednotlivou čtvrť a zjištěné údaje pak vyhodnocuje a předkládá prostřednictvím PC zootechnikům. Kráva je tedy šetrně zbavena mléka, nedochází k předojování. Systém včas upozorní na vznik možného zánětu a je také schopen závadné mléko (antibiotika, mlezivo, atd.) automaticky nebo manuálně separovat do připravených nádob k tomu určených.

 

Hygiena dojení

Komplexnost systému robotického dojení zajišťuje maximální bezpečnost a ochranu mléka proti znehodnocení během transportu do mléčnice a během jeho uskladnění v mléčném tanku. Mléko přichází do kontaktu jen s nezbytným množstvím vzduchu v rámci podtlakového systému a je přímo z robota přečerpáváno do mléčného tanku. Celý potrubní systém je dvakrát až třikrát denně čištěn pomocí vroucí vody s přidáním desinfekčních prostředků. Po každém dojení, kdy je mléko separováno, se robot automaticky propláchne. Také po každém jednotlivém dojení jsou číšky opláchnuty od povrchových nečistot.

Aktuální informace

Při správném využívání všech důležitých informací, které robot předkládá, má zootechnik přesný přehled o tom, co se děje v jeho stádě. Software dodávaný přímo výrobcem robotů zabezpečuje chod robotů, usnadňuje orientaci v reprodukci a evidenci, upozorňuje na změny zdravotního stavu. Zootechnik tak má možnost sledovat četnost návštěvy dojnice v robotu, její aktuální hmotnost, nádoj, kvalitu dojeného mléka, čas rozdojení, průtok mléka a to vše pro každou čtvrť vemene. Všechny hodnoty a údaje jsou trvale uloženy a zálohovány.